Regulamin serwisu

Art. 1 - Definicje

 1. Wydawca - właściciel serwisu kwatery.org.pl.
 2. Klient - użytkownik serwisu kwatery.org.pl., który zarejestrował się w serwisie w celu zamieszczenia reklamy swojego obiektu turystycznego (dzierżawy powierzchni serwisu).
 3. Obiekt - obiekt noclegowy, turystyczny, którego właścicielem jest Klient.
 4. Użytkownik - internauta poszukujący miejsc noclegowych za pośrednictwem serwisu kwatery.org.pl.
 5. Okres Abonamentowy - okres świadczenia usługi przez Wydawcę na rzecz Klienta. Okres Abonamentowy trwa 365 dni i rozpoczyna się z dniem rejestracji Klienta w serwisie kwatery.org.pl.
Art. 2 - Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez Wydawcę oraz określa prawa i obowiązki Wydawcy i Klienta.
 2. Przed skorzystaniem z usług Wydawcy konieczna jest akceptacja Regulaminu.
 3. Reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu nie są rozpatrywane.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. W przypadku złamania któregoś z punktów regulaminu, pozostałe punkty pozostają w mocy.

Art. 3 - Prawa i obowiązki Wydawcy
 1. Wydawca ma obowiązek zapewnić prezentację oferty Klienta (udostępnić w formie dzierżawy powierzchnię portalu) na stronach serwisu turystycznego http://www.kwatery.org.pl. przez cały czas obejmujący Okres Abonamentowy.
 2. Wydawca gwarantuje możliwość wyszukiwania przez Użytkowników oferty Klienta według wielu parametrów.
 3. Wydawca ma prawo do automatycznej zmiany rozmiaru i stopnia kompresji zdjęć zamieszczanych przez Klienta.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych danych przez Klienta podczas rejestracji w serwisie kwatery.org.pl.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści ofert zamieszonych przez Klienta, a w szczególności za treści stron internetowych, których adresy podał Klient w swojej ofercie.
 6. Wydawca ma prawo do zablokowania oferty Klienta, jeśli ta jest niezgodna z prawdą lub łamie zasady Regulaminu.

Art. 4 - Prawa i obowiązki Klienta
 1. Obowiązkiem Klienta jest podanie prawidłowych danych adresowych oraz ich aktualizacja w przypadku jakiejkolwiek zmiany.
 2. Klient ma obowiązek prezentowania swojej oferty w sposób estetyczny nie naruszający zasad moralnych i nie łamiący praw osób trzecich.
 3. Klient ma prawo do publikowania swoich danych teleadresowych łącznie z adresem swojej strony internetowej, dowolnej ilości treści.
 4. Klient ma prawo zrezygnować z usług Wydawcy w przeciągu 14 dni od momentu rejestracji bez podania przyczyny. W późniejszym okresie rezygnacja jest możliwa dopiero po wygaśnięciu Okresu Abonamentowego.
 5. Klient ma prawo do dowolnej ilości zmian treści swojej oferty poprzez panel administracyjny. Służy do tego login i hasło podane podczas rejestracji.
 6. Klient ma prawo do zawieszania oferty oraz do ponownego jej wznowienia w dowolnym momencie Okresu Abonamentowego. Czas zawieszenie oferty nie wydłuża Okresu Abonamentowego.

Art. 5- Newsletter oraz mailing
 1. Korzystanie z serwisu kwatery.org.pl. jest powiązane z listą mailingową i jest nierozłączne.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości komercyjnych opłaconych przez sponsora serwisu kwatery.org.pl.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji (za pośrednictwem e-maili, sms-ów oraz telefonicznie) o nowościach w serwisie, a w szczególności o nowych promocjach.

Art. 7 - Ochrona danych osobowych
 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji w serwisie zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Klienta.
Art. 8 - Polityka plików cookie
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 

Polecane